Om Webbsidan

Här kan du läsa om vilka som ligger bakom den här webbsidan och varför vi valt att informera om knipkulor och knipövningar

Syftet med webbsidan

Vårt mål är att informera om användadet av knipkulor. Syftet är att komplettera, den enligt oss bristfälliga, informationen som ges till kvinnor inom förlossningsvården. Informationen som du hittar på vår webbsida bör aldrig komma att ersätta ett läkarbesök. Vid svåra inkontinensproblem eller livmoderframfall, så uppsök alltid läkarvård.

Knipkulor.eu drivs i privat logi och är politiskt oberoende. Vid frågor, vänligen kontakta oss på knipkulor(snabel-a)knipkulor.eu.

Med vänliga hälsningar Gustav (kod), Maria (text) och Johanna (text)

Frågor i korthet:

Varför gör man en sida om knipkulor?
Knipkulor ger bra träning för alla kvinnor i alla åldrar. Men framför allt efter en förlossning är det extra viktigt att knipa. Ändå får många kvinnor mycket bristfällig information om knipkulor och knipövningar inom förlossningsvården.

Gör knipövningar verkligen någon nytta?
Alla studier som gjort visar på det. Efter en avslutad graviditete så kan många kvinnor drabbas av både fysiska och psykiska besvär. Besvären orsakas av förändringar i underlivet, men kan i många fall åtgärdas genom knipövningar.

Vad har ni för kompetens att skriva om knipkulor?
Vi som står bakom texten är båda föräldrar och har använt oss av knipkulor i många år. Vi har själva fått uppleva vilka resultat en regelbunden träning kan ge. Den informationen som vi ger på den här webbsidan har vi validerat genom sjukvården. Observera att informationen som vi ger här aldrig bör ersätta ett läkarbesök.

Varför har ni ingen riktigt design till sidan?
Vi är tyärr inte så duktiga på att arbeta med grafik. Vi hoppas dock kunna hitta någon som hjälper oss med den biten inom kort. Eftersom vi inte tjänar några pengar på vår webbsida så har vi inga möjligheter att betala för en design.

Hjärtformade knipkulor
(Bild på hjärtformade knipkulor)