Inkontinens

Det finns två typer av inkontinens – urininkontinens samt avföringsinkontinens. Båda orsakas av uttänjda eller förslappade muskler i underlivet. Eftersom den här webbsidan i första hand behandlar användandet av knipkulor, så kommer vi endast gå in på urininkontinens, vilket främst drabbar kvinnor.

Trängningsinkontinens

I många fall vet man inte vad som orsakar en trängningsinkontinens. Studier har visat att några orsaker kan vara bakterier i urinen eller stenbildning i urinblåsan.
Symptomen brukar innebära att man plötsligt blir kissnödig och i värsta fall inte hinner till toaletten i tid. En person med trängningsinkontinens kan även kissa på sig i sömnen.

Ansträngningsinkontinens

Ansträngningsinkontinens drabbar främst kvinnor och orsakas av uttänjda eller förslappade muskler i bäckenbotten. När en kvinna genomgår en graviditet så anpassar sig kroppen och dess hormonnivåer till den kommande förlossningen. Det innebär att det sker en naturlig förslappning och uppmjukning av muskler och bindväv i underlivet. Vid själva förlossningen medför krystvärkarna sedan ytterligare en påfrestning för bindväven. Även om hormonnivåerna efter graviditeten återgår till normala nivåer, så drabbas många kvinnor av inkontinens efter förlossningen.
Symptomen som förknippas med denna typ av inkontinens behöver inte nödvändigtvis vara kopplade till en graviditet. Många kvinnor har problem med inkontinens (urinläckage) vid ett ökat buktryck – såsom vid tunga lyft, nysningar och skratt.

Blandinkontinens

Som namnet antyder så är blandinkontinens en kombination av de båda tidigare nämnda typerna. Ofta är denna typ av inkontinens den mest framträdande och symptomen därför de mest besvärande.

Överrinningsinkontinens

Denna typ av inkontinens drabbar ofta män med prostatabesvär, men kan även drabba kvinnor. Symptomen kan variera från urinläckage vid ansträngning, till en konstant läckande urinblåsa.

Behandling av inkontinens

Träning av bäckenbottenmuskulaturen rekommenderas vid alla typer av inkontinens hos kvinnor. Här kan du läsa mer om knipövningar eller knipkulor.

För de flesta som lider av inkontinens så räcker det med information och rätt utförda knipövningar för att komma till rätta med problemen. I vissa fall kan dock operation eller medicinering behövas. Uppsök alltid en läkare för rådgivning om ditt sociala liv påverkas av din inkontinens – det finns alltid hjälp att få.

Observera att den enda gången då det inte är bra att knip är vid toalettbesök. Att knipa av strålen någon gång ibland när man kissar är inte skadligt, men gör man det för ofta kan det störa kroppens naturliga tömningsreflex. Toalettvanor kan överlag ha betydelse när man ställer diagnos för inkontinens. Det är varken bra att gå för ofta eller för sällan på toaletten. Att urinera 4-8 gånger om dagen anses vara normalt. Går man oftare än 8 gånger på toaletten under samma dag, så kan det vara symptom på inkontinens.

Inkontinens hos kvinnor
(Han behöver blöja, men mamma klarar sig numera utan)